Behöver jag en entusiastförsäkring för att försäkra min veteranbil?

Behöver jag en entusiastförsäkring för att försäkra min veteranbil?

Du kanske kan komma undan med en heltäckande försäkring när du vill täcka din klassiska bil. Du bör dock alltid se till att du får den täckning du behöver, eftersom ägare av klassiska bilar ofta har olika behov än de som äger konventionella, nyare fordon.

Klassiska bilar är lika mycket en prydnad eller ett utställningsstycke som ett praktiskt fordon, och detta bör återspeglas i den typ av policy du tar för din entusiastförsäkring.

Ägare av klassiska bilar tar dem ofta runt om i landet eller till och med utomlands till tävlingar eller bilutställningar, och om du vill göra detta bör du berätta detta för din försäkringsleverantör innan du försäkrar dig, eftersom detta också kommer att påverka kostnaden. Detsamma gäller för de som hyr ut sina klassiska bilar för till exempel bröllop eller fotograferingar.

Klassiska bilar är naturligtvis byggda med äldre delar, av vilka vissa kan vara något svåra att hitta om de behöver bytas ut. Eftersom du med säkerhet inte vill att insidan av ditt arvfordon manipuleras för mycket om reparationer är nödvändiga bör du att se till att din policy innehåller någon form av klausul som säkerställer äktheten för de reservdelar som används.

dante