Vad är MRF?

Vad är MRF?

Bilbranschen har liksom andra branscher ett samlat förbund som verkar med syftet att göra bilmarknaden trygg och säker för alla parter. MRF, eller Motorbranschens Riksförbund som är det officiella namnet, är aktiv inom bilhandel, service och verkstad. Som en stomme i organisationer står alla förbundets medlemmar, vilka förbundit sig till att följa MRFs uppsatta krav och riktlinjer. Idag har MRF cirka 1500 medlemmar från norr till söder.

MRF – specialområden

Med tanke på bilbranschens stora omfattning är MRF engagerad inom många olika områden. Förbundet har framför allt specialiserat sig inom bilhandel, bilverkstad, plåt och lack, tunga fordon samt bilplast. På MRF finns experter inom de nämnda områdena, vilka hjälper medlemmar på olika sätt med fokus på support och stöttning.

Medlemmar kan räkna med rådgivning i diverse frågor som har direkt relevans till verksamheten. Vanliga ämnen är tvister med olika parter såsom kunder, leverantörer, försäkringsbolag och svenska myndigheter. Som en del av MRFs verksamhet erbjuds även utbildningar inom områden som ger ett företag bättre förutsättningar när svåra situationer uppstår. Medlemmar kan bland annat gå kurser inom bilhandelsjuridik, plastreparationer och kundvård.

Opinionsdrivare

Ett av MRFs kanske viktigaste jobb på agendan är att driva opinion i frågor som spelar en viktig roll i branschen. Det vill säga frågor som på olika sätt påverkar arbetsvardagen för medlemmar i MRF och aktörer inom svensk bilbransch. Förbundet har ett gediget kontaktnät och jobbar med att påverka allt från direkta beslutsfattare till organisationer och myndigheter. Förbundet är med andra ord medlemmarnas och den svenska bilbranschens förlängda arm.

Det går att ansöka om medlemskap hos MRF direkt på nätet. Företagets uppgifter skickas in till förbundet som i sin tur återkommer med närmare information kring medlemskapet.

dante