Vad är bonus malus-systemet?

Vad är bonus malus-systemet?

Det var den första juli 2018 som den nya svenska fordonsskatten trädde i kraft. Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Beroende på fordonets koldioxidutsläpp får du en högre eller lägre fordonsskatt.

Bonus – ja tack

Bonus malus-systemet innehåller precis som namnet avslöjar en belönande del (bonus). Det innebär att den som äger en miljöanpassad bil med lägre koldioxidutsläpp får lägre skatt. Det är dock inte alla bilar som omfattas av den nya fordonsskatten. Den gäller endast för nybilar som registreras efter den första juli 2018 då den nya skatten trädde i kraft. Syftet är tydligt; att svenskar i högre grad ska välja miljövänliga alternativ vid köp av ny bil.

Bonusen kan bli en skattebefrielse på maximalt 60 000 svenska kronor och det krävs att fordonet inte släpper ut mer koldioxid än 60 gram per kilometer.

Malus – högre fordonsskatt

Motsatsen till belöningen är alltså malus och innebär en förhöjd skatt under tre år. Det gäller bensin- och dieseldrivna fordon i klasserna I, II, lätta bussar samt lätta lastbilar. Endast fordon som är registrerade 2018 eller senare omfattas av malus och det gäller vid utsläpp på över 95 gram koldioxid vid så kallad blandad körning. Värt att nämna är att fordonet inte heller får ha varit i trafik utomlands innan 2018.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*